Chứng nhận

Chứng nhận sản phẩm Vinacos đạt tiêu chuẩn sản xuất và chất lượng

Chứng nhận sản phẩm Vinacos đạt tiêu chuẩn sản xuất và chất lượng

Viancos đạt tiêu chuẩn chất lượng, sản xuất được chứng nhận bởi Cục an toàn thực phẩm – Bộ Y tế. Vinacos được chứng minh lâm sàng về an toàn và hiệu quả. SLIM...